Wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT

SZYKUJĄ SIĘ KOLEJNE ZMIANY W VAT (PAKIET SLIM VAT NR 3)
10 maja, 2022
Kolejny podatnik skorzysta z ulgi IP BOX i stawki opodatkowania dochodu w wysokości 5%
28 maja, 2022
Show all

Wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT

autor: Agnieszka Zachorska

TUSE w wyroku z dnia 7 kwietnia 2022 r. (C-333/20) orzekł, że spółka mająca siedzibę w jednym państwie członkowskim nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim ze względu na to, iż posiada tam spółkę zależną, która na podstawie umów udostępnia jej zaplecze techniczne i personalne, za pomocą których świadczy ona, na zasadach wyłączności, usługi marketingowe, regulacyjne, reklamowe i reprezentacji, mogące mieć bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży.

Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki świadczącej usługi marketingowe na rzecz spółki powiązanej z Niemiec – Berlin Chemie AG, która sprzedaje na terenie Rumunii produkty farmaceutyczne.

Spółka rumuńska miała wesprzeć marketingowo sprzedaż spółki powiązanej na terenie swojego kraju, zebrać również zamówienia na towary z terenu kraju i przekazać faktury. Dla spółki rumuńskiej, niemiecka spółka była jedynym klientem w zakresie świadczenia usług marketingowych, wspierających sprzedaż towarów. Spółka rumuńska wystawiała dla spółki niemieckiej faktury za omawiane usługi bez VAT, uznając, że miejscem świadczenia tych usług były Niemcy. Działanie to zostało zakwestionowane przez rumuńskie urzędy podatkowe i sąd krajowy, które uznały, że niemiecka spółka zależna posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Rumunii. W rezultacie opodatkowanie vat tego typu usług winno nastąpić nie na terenie Niemiec, a na terytorium Rumunii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jednakże, w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które jest inne niż siedziba usługobiorcy, wówczas miejscem opodatkowania vat takich usług, jest to miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej.

W nawiązaniu do wskazanych regulacji, w omawianej tu sprawie pojawiły się liczne wątpliwości, jak należy interpretować stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów vat. Czy decydującym jest fakt, że:

  • spółka niemiecka była jedynym klientem spółki rumuńskiej świadczącej na rzecz tej pierwszej usługi marketingowe,
  • pomiędzy spółkami istnieją powiązania poprzez pośrednie posiadanie udziałów,
  • spółka zleceniodawca miała za pośrednictwem spółki rumuńskiej stały dostęp do zaplecza personalnego i technicznego na terenie Rumunii,
  • spółka niemiecka prowadziła sprzedaż na terenie Rumunii i wsparcie marketingowe świadczone przez rumuńską spółkę w zasadzie stanowi nierozerwalny mechanizm sprzedażowy.

Trybunał stanął po stronie podatnika wydając korzystny dla niego wyrok. TSUE uznał, że fakt posiadania spółki zależnej nie przesądza o stałym miejscu prowadzenia działalności w innym państwie, nawet jeśli ta udostępnia jej zaplecze techniczne i personalne, i za pomocą których świadczy, na zasadach wyłączności, usługi marketingowe, regulacyjne, reklamowe i reprezentacji, mogące mieć bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży swojego usługobiorcy. Zdaniem Trybunału, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie może zależeć tylko od statusu prawnego i powiązań danego podmiotu.

Niejasne przepisy podatkowe? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.