SZYKUJĄ SIĘ KOLEJNE ZMIANY W VAT (PAKIET SLIM VAT NR 3) – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

SZYKUJĄ SIĘ KOLEJNE ZMIANY W VAT (PAKIET SLIM VAT NR 3)

Teraz jeszcze lepsza komunikacja z e-Urzędem Skarbowym
6 maja, 2022
Wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT
12 maja, 2022
Show all

SZYKUJĄ SIĘ KOLEJNE ZMIANY W VAT (PAKIET SLIM VAT NR 3)

autor: Agnieszka Zachorska

Zbliża się okres wakacyjny, a ustawodawca mimo wszystko planuje dalsze zmiany w podatkach. Zmiany mają obowiązywać do końca bieżącego roku.

Jakie zmiany planuje ustawodawca w ramach pakietu SLIM VAT – 3:

 1. FAKTURA ZALICZKOWA NIE BĘDZIE POTRZEBNA

 • brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar), w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał. Podatnicy będą mieli wybór, czy dokumentować otrzymane zaliczki fakturami, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej obejmującej oprócz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) również datę otrzymania zapłaty zaliczki (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).

 1. MAŁY PODATNIK DO 2 MLN EURO

 • podwyższenie limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika

 1. NOWE METODY PRZELICZANIA KURSÓW WALUT OBCYCH

 • nowe zasady dotyczące przeliczania kursów walut obcych na fakturach korygujących: przy fakturze in minus – kurs będzie powieleniem pierwotnie przyjętego tj. przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 1 października 2021 r., ten sam kurs zastosuje w przypadku wystawienia faktury korygującej pierwotne rozliczenie. Przy korektach in plus: podatnik będzie stosował kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

 1. WDT I WNT NA NOWYCH ZASADACH

 • zmiany w transakcjach wewnątrzwspólnotowych: obecnie jeśli podatnik nie posiada dokumentów uprawniających do zastosowania 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w odpowiednim czasie, musi on zastosować dla tej transakcji właściwą stawkę krajową. Jednakże po otrzymaniu dokumentów potwierdzających dokonanie WDT, podatnik ma prawo do odpowiedniego skorygowania tej transakcji i zastosowania stawki 0%. Proponuje się, aby dana transakcja była deklarowana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w WDT.

 • W odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów projektuje się rezygnację z wymogu posiadania faktury dla odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT. W konsekwencji, w odniesieniu do WNT podatek naliczony i należny będą mogły być rozliczane w tym samym okresie. Spowoduje to neutralność tych transakcji i zlikwiduje konieczność monitorowania dochowania obecnego, 3-miesięcznego terminu na otrzymanie faktury VAT.

 1. SZERSZE USŁUGI ZWOLNIONE ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

 • _rozszerzenie zwolnienia w vat na usługi zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi określonymi przez inne państwa członkowskie

 1. NOWY PRÓG W PROPORCJI VAT

 • w przypadku podatników, u których wystąpi tzw. sprzedaż mieszana ustawodawca proponuje podnieść kwotę pozwalającą na pełne prawo do odliczenia VAT, gdy proporcja przekroczyła 98% z kwoty 500 zł na 10 000 zł.  

 1. REZYGNACJA W RAPORTÓW FISKALNYCH I DOKUMENTÓW NIEFISKALNYCH DLA KAS ON-LINE

 • rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących – tj.: raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie tylko do kas online, w tym kas wirtualnych. Powyższe pozwoli podatnikom na wybór, czy decydują się na przechowywanie raportów fiskalnych oraz innych dokumentów niefiskalnych w postaci papierowej, czy też wyłącznie elektronicznej. Mimo, że wprowadzane rozwiązanie oznacza, że podatnicy nie będą mieli obowiązku drukowania tych dokumentów, dokumenty te nadal będą wystawiane, tak jak do tej pory, tj. w postaci elektronicznej.

 1. OBNIŻENIE SANKCJI W VAT A NAWET ODSTĄPIENIE OD JEJ WYMIERZENIA

 • Ustawodawca proponuje obniżenie sankcji w VAT z 30% na 5% w przypadku korekty deklaracji przed zakończoną kontrolą podatkową lub celno-skarbową oraz z 30% na 10% w przypadku korekty deklaracji złożonej po zakończonej kontroli. Przy czym zmiana sankcji dotyczy wyłącznie nieprawidłowości w rozliczeniach, przy czym nie dotyczy to sankcji 100% w VAT za oszustwa fakturowe.

 • Ustawodawca proponuje również zmianę przepisów uwzględniającą kolejną opcję tj. możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji w VAT w sytuacji, gdy uzna, że podatnik działał z należytą starannością, oraz jeśli nie doszło do uszczuplenia wpływów z VAT.

Niejasne przepisy podatkowe? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.