Marcin Pietrusiński doradca podatkowy

MP Koło

W latach 2010 - 2015 był pracownikiem merytorycznym Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Dzięki pracy w UKS Bydgoszcz zdobyłem nie tylko cenne doświadczenie w zakresie prowadzonych przez organ postępowań kontrolnych z zakresu PIT, CIT i VAT ale również poznałem warsztat pracy organu kontroli skarbowej.
W 2011 r. złożyłem z wynikiem pozytywnym przed Ministrem Finansów egzamin na stanowisko inspektora kontroli skarbowej. We wrześniu 2012 r. zdałem pisemny egzamin na doradcę podatkowego, a w lutym 2013 r. egzamin ustny i z dniem 23 lipca 2013 r. zostałem wpisany na listę doradców podatkowych.
Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w roku 2003 uzyskałem tytuł magistra na specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe na kierunku Podatki.

Prywatnie mąż, ma syna i jest miłośnikiem karawaningu.
 

Biura Kancelarii Pietrusiński SKA

Toruń, ul. K.I. Gałczyńskiego 42 lok. nr 1, tel. +48 509 515 800
Warszawa, ul. Rozbrat 6 lok. nr 18, tel. +48 509 515 800
  • Biuro w Toruniu
 
  • Biuro w Warszawie
 
Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Klauzuli RODO