Odliczenie podatku VAT na zakup alkoholu – to możliwe! – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Odliczenie podatku VAT na zakup alkoholu – to możliwe!

Czas nas zmiany w Nowym Roku – rozważ nową formę prowadzenia działalności gospodarczej
2 stycznia, 2024
Rozdzielność majątkowa, darowizna do majątku wspólnego – kiedy mija 5 lat?
2 lutego, 2024
Show all

Odliczenie podatku VAT na zakup alkoholu – to możliwe!

Autor: Natalia Peczyńska radca prawny

Trwa karnawał – czas organizacji imprez integracyjnych dla pracowników. Od wydatków poniesionych na organizację imprezy firmowej w hotelu, w tym zapewnienia alkoholu i dodatkowych atrakcji m.in. basen, SPA, siłownia, można w całości odliczyć VAT.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 5 października 2023 r., sygn. I SA/Łd 587/23.

Sąd uznał, że organizacja firmowej za pośrednictwem hotelu lub agencji marketingowej stanowi usługę kompleksową, a za poszczególne elementy świadczenia kompleksowego należy uznać wydatki na zapewnienie alkoholu i dodatkowych atrakcji tj. basen, SPA&Wellness czy siłownia.

W niniejszej sprawie podatnik wystąpił o interpretację indywidualną, wskazując stanowisko, że nabywając usługi organizacji wydarzeń skierowanych do kontrahentów lub pracowników, które stanowią kompleksowe usługi – na które składa się usługa główna (organizacja danego wydarzenia, np. konferencji, szkolenia, przyjęcia integracyjnego), wraz z usługami pomocniczymi (np. organizacja transportu na wydarzenie, organizacja części rozrywkowej podczas przyjęcia) – nabywa te usługi w celach związanych z czynnościami opodatkowanymi (prowadzoną działalnością gospodarczą), a zatem ma prawo do dokonywania odliczeń całego podatku naliczonego z faktur, jakie otrzyma od agencji marketingowych lub przedsiębiorstw hotelarskich wykonujących usługę organizacji wydarzenia. Zdaniem podatnika nie ma znaczenia, że wśród usług pomocniczych, które nie stanowią celu samego w sobie, a jedynie związane są z wypełnieniem usługi głównej (organizacji wydarzenia), znajduje się także nabycie posiłków, napojów czy usługi noclegowe, które zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT nie mogą stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ocenił stanowisko Wnioskodawcy, jako nieprawidłowe, stwierdzając, że zakup napojów alkoholowych nie stanowi świadczenia niezbędnego do należytego i właściwego wykonania usług polegających na organizacji szkolenia, konferencji lub przyjęcia integracyjnego dla pracowników lub kontrahentów. Organ stwierdził, że świadczenie polegające na zakupie alkoholu nie będzie związane z działalnością gospodarczą podatnika, a jedynie będzie służyło celom osobistym, prywatnym uczestników ww. wydarzeń, a zatem zakup alkoholu nie będzie mieć związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Tak samo organ zakwalifikował zakup świadczeń dodatkowych polegających na korzystaniu ze strefy basenowej, SPA oraz siłowni, uznając, że stanowią one usługi odrębne, mające na celu uatrakcyjnienie pobytu uczestnikom w miejscu organizacji ww. wydarzeń, które należy zakwalifikować jako świadczone na potrzeby osobiste uczestników.

Następnie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który przyznał rację podatnikowi. Sąd uznał, że usługi nabyte przez podatnika  „należy uznać za jednorodne i niepodzielne z ekonomicznego punktu widzenia. Wykluczenie jakiego dokonał organ co do usługi nabycia alkoholu i usług dodatkowych w postaci np. możliwości korzystania z basenu, czy siłowni, strefy wellnes, należy ocenić jako sztuczne i nie znajdujące uzasadnienia na tle aktualnych warunków rynkowych w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza (…)”. Sąd podkreślił, iż nabywane przez podatnika usługi pośrednio mają wpływ na „ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości – budowanie wizerunku Spółki, wzmocnienie jej konkurencyjności poprzez wzmocnienie pozytywnych relacji wśród pracowników, współpracowników, pozyskanie nowych klientów i wzmocnienie więzi z dotychczasowym kręgiem klientów i współpracowników, zacieśnienie relacji Spółki z pracownikami, budowanie lojalności pracowników i klientów, podniesienie efektywności pracy i sprzedaży poprzez pozyskanie nowych klientów. Końcowo wszystko to będzie miało przełożenie na zwiększenie sprzedaży opodatkowanej, a zatem jest związane z działalności gospodarczą Spółki”.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że skoro usługi organizacji wydarzenia (w tym alkohol i inne atrakcje) są usługami kompleksowymi, to podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT z wystawionych przez organizatora wydarzenia faktur.

Być może wyżej opisany wyrok przełamie niekorzystną linię interpretacyjną prezentowaną do tej pory przez organy podatkowe i otworzy przed podatnikami możliwość odliczania podatku VAT od całości wydatków poniesionych na organizację imprez integracyjnych dla pracowników, które są powszechnym zjawiskiem w obecnych realiach gospodarczych.

Masz wątpliwości do swoich rozliczeń podatkowych? Warto nawiązać kontakt z doradcą podatkowym.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.