Kolejny podatnik skorzysta z ulgi IP BOX i stawki opodatkowania dochodu w wysokości 5% – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Kolejny podatnik skorzysta z ulgi IP BOX i stawki opodatkowania dochodu w wysokości 5%

Wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT
12 maja, 2022
Zapraszamy na blog o kontrolach podatkowych WygrajZFiskusem.pl
4 czerwca, 2022
Show all

Kolejny podatnik skorzysta z ulgi IP BOX i stawki opodatkowania dochodu w wysokości 5%

autor: Agnieszka Zachorska

Tym razem z zapytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.22.2022.2.BM; data publikacji 06.05.2022) wystąpiła spółka przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Spółka zajmuje się dostarczaniem na rzecz swoich Klientów usług związanych z projektowaniem oraz tworzeniem autorskich programów informatycznych. Spółka tworzy bezprzewodowe połączenie pomiędzy konkretnym przedmiotem a urządzeniem mobilnym tzw. koncepcja Internetu rzeczy. Internet rzeczy jest stworzeniem inteligentnych przestrzeni tj. inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów energetycznych, systemów zdrowia czy związanych z życiem codziennym.

Spółka przenosi na swoich klientów autorskie prawa majątkowe do programów wytworzonych w ramach swoich prac. Wynagrodzenie Spółki kalkulowane jest w oparciu o czas pracowników Spółki spędzony na pracach projektowych oraz ustaloną z klientem stawkę godzinową albo w oparciu o ryczałtowo ustaloną stawkę wynagrodzenia.

Spółka zapytała Dyrektora KIS czy ma możliwość opodatkowania dochodu 5% stawką CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że skoro Spółka w ramach rozwijania oprogramowania komputerowego tworzy jego nowe części, które stanowią utwory podlegające ochronie na podstawie art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytwarzane w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Spółkę, to Spółka będzie mogła zastosować stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5% od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania ora)z produktu tworzonego i rozwijanego przez Spółkę.

To już kolejna z wielu korzystnych interpretacji dla podatników. Dla tych którzy wytwarzają kwalifikowane prawo własności intelektualnej typu patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin czy autorskie prawo do programu komputerowego istnieje duża szansa na minimalizację opodatkowania dochodu z tych praw.

Zwracamy jednak uwagę, że aby interpretacja dawała realną ochronę, to musi być w odpowiedni sposób przygotowany wniosek o jej wydanie. Obecnie wiązać się to będzie prawdopodobnie z koniecznością przejścia drogi sądowej ale w takich sytuacjach jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Chcesz skorzystać z IP BOX lub masz inny problem podatkowy? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.