Spory podatkowe - profesjonalne wsparcie - duże doświadczenie - Kancelaria podatkowa Pietrusiński Toruń

Pomagamy wygrywać spory podatkowe. Zapewniamy spokojny sen w sprawach podatkowych

FAQ

1W jakich sprawach możemy pomoc?
Reprezentujemy podatników przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Działamy w toku kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, czynności sprawdzających, kontroli celno-skarbowych jak również w postępowaniach sądowoadministracyjnych.
2Co oferujemy w ramach usługi?
Oferujemy pełne wsparcie. Nie ograniczamy się tylko do napisania odwołania czy innego pisma. Stajemy się pełnomocnikiem w sprawie, a to oznacza, że urzędnik nie może już kontaktować się z Tobą tylko musi za moim pośrednictwem. Kończy się dzwonienie i odwiedzanie księgowej z zaskoczenia. Przede wszystkim przeglądam akta spraw, ustalam strategię na postępowanie, decyduję jakie dokumenty muszą znaleźć się w aktach. Jestem obecny na każdym przesłuchaniu, zadaję pytania, składam wniosku dowodowe, pilnuję przestrzegania prawa, Przygotowuje wyjaśnienia, odwołania i skargi do sądu. Biorę też udział w rozprawach przed WSA i NSA.
3Kto jest odpowiedzialny za wykonanie usługi?
Reprezentować będzie Państwa Marcin Pietrusiński, doświadczony doradca podatkowy, specjalista od kontroli podatkowych. Marcin Pietrusiński w latach 2010-2015 był pracownikiem Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, gdzie w 2011 r, zdał egzamin przed Ministrem Finansów na inspektora kontroli skarbowej. W 2013 r. zdał egzamin na doradcę podatkowego, Brał on udział w kontrolach największych firm w Polsce, w tym spółek notowanych na GPW. Zna warsztat pracy urzędu i zna lepiej od nich przepisy podatkowe. Od 2015 r. brał udział w kilkudziesięciu kontrolach podatkowych ratując dziesiątki milionów złotych podatków. Nie boi się spraw gdzie wkraczają nawet służby specjalne, a największa kontrola jaką prowadził dotyczyła 42 mln zł podatku VAT.Jest skuteczny i waleczny.
4Czy bierzemy udział w kontrolach dotyczących źródeł nieujawnionych?
Tak, reprezentujemy podatników w toku takich kontroli, a częściej w toku czynności sprawdzających.I w tym zakresie mamy 100% skuteczności.
5Czy udzielamy porad w zakresie jak postępować w toku kontroli podatkowych?
Niestety nie udzielamy porad w zakresie jak bronić się samemu. Podejmujemy się reprezentacji podatnika w toku sporów podatkowych i jesteśmy w tym skuteczni. Nie doradzamy jednak jak bronić się samemu.
6Ile to kosztuje?
Wynagrodzenie składa się ze stawki godzinowej oraz premii za sukces. Wynagrodzenie godzinowe jest dużo niższe niż standardowa stawka godzinowa pracy doradcy podatkowego. W przypadku kontroli w zakresie nieujawnionych źródeł wynagrodzenie składa się z opłaty ryczałtowej i premii za sukces. mamy taki model wynagradzanie gdyż jesteśmy pewni swojej skuteczności.
7Czy podejmujemy się każdej sprawy?
Po analizie sprawy sondujemy prawdopodobieństwo wygrania danej sprawy. Jeśli Klient pomimo naszego stanowiska o niskiej szansie na wygrana zdecyduje się na prowadzenie sporu to będziemy go prowadzić. Bardzo często walczymy dla zasady, np. w sprawach o stwierdzenie opieszałości organu podatkowe i bardzo często wygrywamy
8Czy jesteśmy skuteczni?
Nie możemy obiecywać wygranej. Każda sprawa jest też inna i nie ukrywajmy nie zawsze klient ma racje. Ale angażujemy się w sprawy klienta bardziej niż swoje i pochwalić się możemy bardzo dużą skutecznością. Wygrywamy sprawy, które czasem z góry są przegrane.
9Czy reprezentujemy podatnika przed WSA i NSA?
Tak. W trakcie kontroli podatkowej będzie Was reprezentował doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych. Nie tylko piszemy skargi do sądów administracyjnych ale też bierzemy udział w rozprawach.
10Kto przygotuje odowłanie?
Oczywiście, że zrobimy to my.
11Na którym etapie powinniście się do na zgłosić?
Im wcześniej tym lepiej. Często podatnicy zgłaszają się z decyzją lub protokołem kontroli jednak wtedy już często za późno. Największą pracę jaką trzeba wykonać to ta aby w aktach były takie dowody na których nam zależy. My wiemy do czego urząd będzie dąży i jakie kroki chce wykonać dlatego zawsze układamy strategię działania na daną kontrolę podatkową. Proszę się nie łudzić, że urzędnik zbierając dowody będzie obiektywny,
 

Biuro Kancelarii Pietrusiński Sp.K.

  • ul. Gałczyńskiego 42/1 87-100 Toruń
 
Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Klauzuli RODO