Minister Finansów rozwiewa wątpliwości podatników w związku z przejściem na estoński CIT – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Minister Finansów rozwiewa wątpliwości podatników w związku z przejściem na estoński CIT

Rozdzielność majątkowa, darowizna do majątku wspólnego – kiedy mija 5 lat?
2 lutego, 2024
Show all

Minister Finansów rozwiewa wątpliwości podatników w związku z przejściem na estoński CIT

Autor: Natalia Peczyńska radca prawny

Minister Finansów rozwiał obawy spółek, które przeszły na estoński CIT w trakcie roku podatkowego, wywołane pojawiającymi się interpretacjami indywidualnymi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wskazującymi, że przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego możliwe jest pod warunkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego przed złożeniem zawiadomienia o przejściu na estoński CIT.

Wydana przez Ministra Finansów Interpretacja Ogólna nr DD8.8203.1.2023 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie składania zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego pozwala na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości po złożeniu zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej dokonał wykładni art. 28j ust. 5 ustawy o CIT.

Po pierwsze, Minister Finansów zwrócił uwagę, iż zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego musi nastąpić zgodnie z przepisami o rachunkowości, zgodnie z którymi, zarówno zamknięcie ksiąg rachunkowych jak i sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.

Odnośnie  zasad składania zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, w tym terminu na jego złożenie Minister Finansów wskazał, że podatnicy składający zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem przed upływem przyjętego przez nich roku podatkowego, są obowiązani, na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 7 w zw. z ust. 5 ustawy o CIT, złożyć omawiane zawiadomienie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym są opodatkowani ryczałtem.

Minister Finansów podkreślił, że terminy na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego określa ustawa o rachunkowości, a termin na złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem określa ustawa CIT, a zatem są to dwa, niezależne od siebie terminy, które zostały określone w dwóch różnych ustawach.

Minister Finansów stwierdził, że norma prawna zawarta w treści art. 28j ust. 5 ustawy CIT dopuszcza sytuację, w której podatnik najpierw złoży powyższe zawiadomienie, a dopiero później zamknie księgi rachunkowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem oraz sporządzi sprawozdanie finansowe za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem.

Warto zauważyć, że w ocenie Ministra Finansów zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem będzie skuteczne pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązków określonych w przepisach ustawy CIT, w obowiązujących podatnika terminach. Jeśli podatnik złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, lecz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem nie zamknie ksiąg rachunkowych oraz nie sporządzi sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego – wówczas zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem zostanie uznane za bezskuteczne.

Stanowisko Ministra Finansów usuwa rozbieżności interpretacyjne, a zatem podatnicy, którzy planują przejść na estoński CIT w trakcie roku podatkowego mogą bez obaw najpierw złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, a dopiero potem w terminie przewidzianym w ustawie o rachunkowości dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzić sprawozdanie finansowe.

 

Masz wątpliwości do swoich rozliczeń podatkowych? Warto nawiązać kontakt z doradcą podatkowym.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.