VAT: Jaki kurs waluty na fakturze korygującej? – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

VAT: Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

CIT: Kosztem podatkowym hipotetyczne odsetki od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy.
6 lutego, 2019
VAT: Czy faktura wystawiona ponad 30 dni przed transakcją to „pusta faktura”?
11 czerwca, 2019
Show all

VAT: Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

Zapewne wielu z przedsiębiorców nie raz zastanawiało się jaki zastosować kurs waluty w związku z koniecznością wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej wystawionej w walucie obcej.

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie musimy w pierwszej kolejności sobie wyjaśnić, że fakturę korygującą możemy wystawić bądź to w celu „naprawienia” błędu który istniał już w momencie wystawienia faktury pierwotnej bądź też z przyczyn, które wystąpiły już po wystawieniu faktury (np. udzielenie rabatu po sprzedażowego).

I to właśnie ta przyczyna wystawienia faktury korygującej będzie wyznacznikiem tego, czy przeliczeń należy dokonać na podstawie kursu zastosowanego w fakturze pierwotnej czy też z zastosowaniem kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Jeżeli powodem wystawienia faktury korygującej są tzw. przyczyny pierwotne (tj. omyłki, błędy rachunkowe, wadliwe działania programu fakturującego itp.) to uznać należy, że wystawienie faktury korygującej ma jedynie za zadanie doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu właściwego (prawidłowego). Przyczyna powodująca wystawienie faktury korygującej istniała zatem już w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej. W takich przypadkach należy zastosować kurs historyczny czyli taki jaki był zastosowany do wystawienia faktury pierwotnej.

Natomiast jeśli faktura korygująca wystawiana jest w związku z wystąpieniem okoliczności nieznanych w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to tym samym nie ma powodów aby stosować kurs waluty zastosowany do wystawienia faktury pierwotnej. Otóż przyczyny powodujące wystawienie faktury korygującej nie istniały w momencie realizacji transakcji. Stanowią one nowe okoliczności podlegające rozliczeniu w momencie ich wystąpienia. Takim zdarzeniem może być np. rabat udzielony w związku z osiągnięciem określonego limitu obrotów. Tym samy w przypadku konieczności dokonania korekty sprzedaży z przyczyn wtórnych należy zastosować średni kurs waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.