CIT: Kosztem podatkowym hipotetyczne odsetki od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy. – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

CIT: Kosztem podatkowym hipotetyczne odsetki od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

PIT: sprzedaż mieszkania po przekształceniu ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
18 stycznia, 2019
VAT: Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?
1 marca, 2019
Show all

CIT: Kosztem podatkowym hipotetyczne odsetki od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Ustawodawca wprowadził wraz z początkiem 2019 r. korzystne zmiany dla spółek płacących podatek dochodowy od osób prawnych w sytuacji kiedy wspólnicy zdecydują aby przekazać wypracowany przez spółkę zysk na kapitał zapasowy lub rezerwowy albo wniosą do tej spółki dopłaty.

W takim przypadku spółka może rozpoznać koszt podatkowy w wysokości hipotetycznych odsetek liczonych tak jakby spółka pozyskała te pieniądze na rynku zewnętrznym. Koszt jest liczony od tej kwoty zysku, która została przekazana na kapitała zapasowy lub rezerwowy bądź od kwoty wniesionych dopłat. Stopa procentowa jaka należy zastosować to stopa referencyjna NBP obowiązująca w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększona o 1 punkt procentowy. Według danych na koniec 2018 r. stopa procentowa wyniosłaby 2,5%.

Co więcej, koszt ten można rozpoznać w roku wniesienia dopłaty bądź podwyższenia kapitału zapasowego lub rezerwowego oraz w dwóch kolejnych latach podatkowych. Zatem podatnik taki zyskuje możliwość rozpoznania kosztu od hipotetycznych odsetek łącznie przez trzy lata podatkowe.

Ustawodawca ustanowił oczywiście limit kosztów jakim można obciążyć w danym roku wynik finansowy i wynosi on 250.000 zł.

Ponadto przepisu nie stosuje się w przypadku dopłat oraz przeznaczenia zysków na pokrycie straty bilansowej.

Podatnik nie może również przez trzy lata od końca roku wniesienia dopłaty lub podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału dokonać zwrotu dopłaty lub podziału i wypłaty zysku.

Warto jednak podkreślić, że w przypadku wnoszenia dopłat należy pamiętać o tym, że muszą one być dokonane zgodnie z przepisami KSH. Wymusza to m.in. aby zostały wniesione przez wszystkich wspólników proporcjonalnie. Ponadto wniesienie dopłat wiąże się z koniecznością zapłaty PCC w wysokości 0,5%.

 

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.