PCC od umowy pożyczki w 2019 r. wyniesie tylko 0,5% – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

PCC od umowy pożyczki w 2019 r. wyniesie tylko 0,5%

Co zmieni się od 2019 r. w opodatkowaniu zbycia nieruchomości otrzymanych w spadku.
23 grudnia, 2018
Korzystne zmiany w uldze na złe długi w VAT od 2019 r.
8 stycznia, 2019
Show all

PCC od umowy pożyczki w 2019 r. wyniesie tylko 0,5%

Zmiany w podatkach w 2019 r. nie ominą również podatku od czynności cywilnoprawnych. Choć zmian nie ma ich zbyt dużo to jednak należy się im przyjrzeć. Tym bardziej, że są one korzystne dla podatników.

Nowelizacja ustawy o PCC została dokonana ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Najkorzystniejszą zmianą jest obniżenie stawki tego podatku jak obowiązuje przy umowach pożyczki z 2% do 0,5% podstawy opodatkowania. Do końca 2018 r. stawka 0,5% obowiązywał tylko w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika spółce osobowej, gdyż taka operacja była traktowana jako zmiana umowy spółki osobowej.

Drugą zmianą jaką postanowił wprowadzić ustawodawca to zmiana limitu kwoty pożyczki uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Otóż do tej pory zwolnione były z opodatkowania pożyczki do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000 zł od jednego podmiotu oraz kwoty 25.000 zł od wielu podmiotów liczone w okresach trzyletnich (pierwszy okres rozpoczynał się w 2009 r.). Od 2019 r. wolne od podatku będą wszystkie pożyczki do kwoty 1.000 zł. Znika zatem nie tylko limit 5.000 zł sumy umów pożyczek z jednym pożyczkodawcą jak i limit 25.000 zł jakie można było pożyczyć w okresie 3 lat od wielu podmiotów. Teraz każda pojedyncza umowa pożyczki do 1.000 zł będzie wolna od podatku. A umów pożyczek będzie można zawrzeć bez limitu 😉

Zasady opodatkowania umów pożyczek zawieranych w kręgu najbliższej rodziny pozostają bez zmian.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.