Korekta JPK od stycznia 2022 r. bez czynnego żalu – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Korekta JPK od stycznia 2022 r. bez czynnego żalu

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania?
12 stycznia, 2022
Koszty przy zbyciu środka trwałego nabytego z dotacji
19 lutego, 2022
Show all

Korekta JPK od stycznia 2022 r. bez czynnego żalu

Od października 2020 r. obowiązuje zmieniony JPK_VAT, który składa się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Zatem jedna część jest deklaracją, natomiast część ewidencyjna JPK to księga.

Zgodnie z obowiązującym do końca 2021 r. art. 16a § 1 kodeksu karno-skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Zatem złożenie prawnie skutecznej korekty JPK_VAT chroniło przed sankcjami w zakresie części deklaracyjnej pliku JPK. Za część ewidencyjną można było zostać ukaranym za nierzetelne prowadzenia ksiąg podatkowych (art. 61 kks). By tego uniknąć trzeba było składać czynny żal.

W wyniku nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, a dokładnie art. 16a, korekta JPK_VAT nie wymaga korekty zarówno w części ewidencyjnej jak im deklaracyjnej.

Przepis ten brzmi następująco: Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.

Oczywiście przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych wyliczeń zapraszamy do kontaktu do doradcą podatkowym Kancelarii Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.


Zapraszam do skorzystania z konsultacji w ramach Polskiego Ładu – pomożemy wybrać optymalną formę opodatkowania i bez prawniczego bełkotu wytłumaczymy wszelkie wątpliwości jakie mogą się pojawić w związku z nową podatkową rzeczywistością jak nas czeka w 2022 r. Konsultacje w Kancelarii w Toruniu, porady online, konsultacje skype, Teams, telefon (+48 509 515 800).