Koszty przy zbyciu środka trwałego nabytego z dotacji – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Koszty przy zbyciu środka trwałego nabytego z dotacji

Korekta JPK od stycznia 2022 r. bez czynnego żalu
24 stycznia, 2022
Urzędy skarbowe od 1 lipca 2022 r. uzyskają „tylnymi drzwiami” dostęp do naszych kont bankowych
13 marca, 2022
Show all

Koszty przy zbyciu środka trwałego nabytego z dotacji

Zwrócił się do naszej Kancelarii pan Tomasz, który otrzymał dotację na nabycie maszyny. Pan Tomasz postanowił ją zbyć przy czym maszyna nie jest jeszcze do końca zamortyzowane. Pan Tomasz zastanawiał się w jakiej wysokości może rozpoznać koszty. Był przekonany, że tylko w takiej części w jakiej mógłby rozpoznać w kosztach amortyzację.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT  nie są kosztem podatkowym odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości środka trwałego, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem jeśli podatnik zakupi maszynę za 100 jednostek, z czego 50 jednostek pochodzi z dotacji, a pozostała część ze środków własnych, to podatnik ma prawo rozpoznać tylko 50% odpisów amortyzacyjnych w kosztach. Finalnie uda mu się „wrzucić” w koszty taką wartość jaką sam wydatkował na nabycie maszyny, tj. łącznie 50 jednostek. Pan Tomasz był przekonany, że takie same zasady mają zastosowanie w przypadku zbycia środka trwałego.

Przykładowo, maszyna kosztowała 100 jednostek, nabyta w z 50% dotacją. Do tej pory zamortyzowano 60 jednostek, z czego 30 jednostek stanowiło koszty uzyskania przychodów, pozostałe 30 jednostek nie stanowiło kosztów podatkowych. Niezamortyzowana część wynosiła zatem 40 jednostek i gdyby pan Tomasz dalej amortyzował maszynę to 20 jednostek uznałby w kosztach, pozostałe 20 jednostek amortyzacji były niepodatkowe.  Pan Tomasz uważał, że sprzedając maszynę będzie mógł uznać za koszty tylko 20 jednostek, gdyż pozostałe 20 jednostek było sfinansowane z dotacji.

Jakaż była radość pana Tomasz gdy dowiedział się, że będzie mógł w kosztach rozpoznać całe 40 jednostek pomimo, że połowa maszyny była sfinansowana z dotacji.

Przy sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest różnica między wartością początkową środka trwałego, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT). Na sumę odpisów amortyzacyjnych składają się odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jak i te niestanowiące kosztów podatkowych.

Dochód ustala się pomniejszając przychód z odpłatnego zbycia środka trwałego o wydatki na jego nabycie stanowiące wartość początkową (niezależnie od źródła finansowania tych wydatków). Tak obliczoną różnicę należy powiększyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Reasumując – w momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, sfinansowanego dotacją, pan Tomasz będzie mógł pomniejszyć przychód ustalony z tego tytułu o niezamortyzowaną wartość początkową środka trwałego i bez znaczenia pozostaje kwestia z jakich środków został sfinansowany zakup maszyny.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych wyliczeń zapraszamy do kontaktu do doradcą podatkowym Kancelarii Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online. Pomożemy zoptymalizować sprzedaż środków trwałych nabytych z dotacji lub zaplanować takie działania w przyszłości.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.