Wydatki na kask i odzież ochronną do jazdy motocyklem stanowią koszty uzyskania przychodów. – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Wydatki na kask i odzież ochronną do jazdy motocyklem stanowią koszty uzyskania przychodów.

Jak liczyć koszty w przypadku zbycia wierzytelności własnej?
9 marca, 2021
Polski Ład – podatek minimalny dotknie także najmniejsze spółki.
11 listopada, 2021
Show all

Wydatki na kask i odzież ochronną do jazdy motocyklem stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od wielu lat organy podatkowe odmawiały uznania wydatków na zakup odzieży ochronnej do jazdy motocyklem oraz kasku (który de facto jest obowiązkowy aby móc jeździć po drogach publicznych) za koszty podatkowe. Uznawano te wydatki za wydatki o charakterze osobistym. Co do zasady wskazywano, że bezpośrednim celem zakupu jest ochrona zdrowia. Z kolei wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym, które związane są z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Minister Finansów w interpretacjach wskazywał co prawda, że uznanie takich wydatków za koszty mogłoby być możliwe jeśli kask oraz odzież ochrona utraciłyby charakter osobisty (np. poprzez oznaczenie logo firmy podatnika).

NSA w wyroku z dnia 4 marca 2021 r. sygn. akt II FSK 2865/18 przyznał rację podatnikowi i stwierdził, że używanie takiej odzieży bez oznaczeń firmowych obiektywnie należy uznać za niezbędne – ocena wydatków musi uwzględniać te okoliczności. Dalej NSA wskazał, że cyt. „niezasadne jest stanowisko organu interpretacyjnego, jakoby warunkiem niezbędnym do uznania zakupu kasków i odzieży ochronnej na motocykl za koszty uzyskania przychodu byłoby umieszczenie na nich logo firmy skarżącego. W tym konkretnym stanie faktycznym odzież ma charakter specjalistyczny, ściśle powiązany z ideą prowadzenia działalności przez skarżącego i właśnie te cechy powodują, że wydatki na tą odzież należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Fakt oznakowania odzieży logo firmy ma w takiej sytuacji znaczenie drugorzędne.”

Powyższe stanowisko oczywiście jest prawidłowe przy założeniu, że specjalistyczna odzież ochronna oraz kask będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.