Czas nas zmiany w Nowym Roku – rozważ nową formę prowadzenia działalności gospodarczej – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Czas nas zmiany w Nowym Roku – rozważ nową formę prowadzenia działalności gospodarczej

AMORTYZACJI LOKALI MIESZKALNYCH NIE BĘDZIE – KIS NIEUGIĘTY
2 stycznia, 2024
Odliczenie podatku VAT na zakup alkoholu – to możliwe!
17 stycznia, 2024
Show all

Czas nas zmiany w Nowym Roku – rozważ nową formę prowadzenia działalności gospodarczej

Autor: Natalia Peczyńska radca prawny

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, jest to idealny czas, aby pomyśleć o wyborze korzystnej formy opodatkowania w przyszłym roku.

A może warto rozważyć zmianę formy prawnej prowadzonej działalności i dzięki temu zaoszczędzić na podatkach?

Jeśli Twoje przychody w prowadzonej działalności przekraczają 400.000 – 500.000 złotych optymalną formą prowadzenia Twojego biznesu może być spółka komandytowa.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zmiana formy prowadzonej działalności na spółkę komandytową pozwoli ci zmniejszyć realne opodatkowanie co najmniej o 4,5 pp.

Możesz założyć spółkę komandytową, z co najmniej jednym wspólnikiem (którym może być osoba fizyczna lub inna spółka), a prowadzone do tej pory przedsiębiorstwo wnieść jako wkład niepieniężny (tzw. aport) do nowej spółki.

Jeśli natomiast prowadzisz działalność w formie innej spółki np. spółki jawnej, możesz dokonać przekształcenia dotychczasowej spółki w spółkę komandytową.

Obie możliwości, choć różnią się miedzy sobą procedurą prawną, zawierają wspólne elementy:

– sporządzenie umowy spółki optymalnej dla prowadzenia Twojego biznesu,

– wizyta u notariusza w celu zawarcia umowy nowej spółki w formie aktu notarialnego,

– złożenie wniosku o wpis nowej spółki wraz z wymaganymi załącznikami do KRS.

W przypadku przekształcenia etap sporządzenia umowy spółki poprzedzają formalności wynikające z przepisów KSH dotyczących przekształceń tj. sporządzenie planu przekształcenia czy zawiadomienia wspólników, a u notariusza podejmuje się ponadto uchwałę o przekształceniu. Jest to więc procedura nieco dłuższa niż założenie nowej spółki, warto jednakże pamiętać, że spółka przekształcona zachowuje ciągłość podmiotową (przysługują jej prawa i obowiązki spółki przekształcanej).

Czym jednak spółka komandytowa wyróżnia się pod kątem prawnym na tle innych spółek?

Przepisy prawne dotyczące spółki komandytowej można znaleźć w ustawie z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (art. 102 – 124 KSH) Najważniejsze cechy spółki komandytowej:

– występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze,

– firma spółki musi zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza,

– umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego,

– każdy ze wspólników wnosi wkład do spółki (pieniężny lub niepieniężny),

– do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw jest są uprawnieni wyłącznie komplementariusze (komandytariusze są tego prawa pozbawieni)

– w pierwszej kolejności za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka komandytowa. Odpowiedzialność wspólników ma charakter odpowiedzialności solidarnej – razem ze spółką i pozostałymi wspólnikami oraz odpowiedzialności subsydiarnej, co oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika (za dług spółki komandytowej), dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W ww. sytuacji komplementariusz ponosi za zobowiązania spółki odpowiedzialność nieograniczoną, a komandytariusz ponosi odpowiedzialność ograniczoną – do wysokości sumy komandytowej.

Jeśli zdecydujesz na zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej warto w tym zakresie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej i podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.