SPORT DAJE NIE TYLKO ZDROWIE ALE I MOŻLIWOŚCI PODATKOWE – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

SPORT DAJE NIE TYLKO ZDROWIE ALE I MOŻLIWOŚCI PODATKOWE

Co ma wspólnego pies z podatkami?
15 września, 2022
MOŻESZ OTRZYMAĆ WIĘCEJ BEZ PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN
25 października, 2022
Show all

SPORT DAJE NIE TYLKO ZDROWIE ALE I MOŻLIWOŚCI PODATKOWE

NIECO O ULDZE SPONSORINGOWEJ

Autor: Agnieszka Zachorska, Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii PIETRUSIŃSKI SKA

Wiadomo, od dawna, że sport to zdrowie (choć z tym stwierdzeniem nie każdy się pewnie zgodzi, ale załóżmy, że co do zasady tak jest).

Kancelaria Pietrusiński temu stwierdzeniu się przychyla, dba nie tylko o swoich Klientów, dba o  zdrowie jej pracowników i dodatkowo o lepsze jutro dla wybranych fundacji czy stowarzyszeń.

Wobec tego, w dniu w dniu 23 września 2022 r. wraz ze wspaniałym zespołem Ludzi bierze udział w 5 km biegu w Toruniu. Każdy z uczestników biegu w koszulce Kancelarii Pietrusiński ma możliwość wskazania wybranej przez siebie fundacji czy stowarzyszenia na której konto bankowe Kancelaria dokona wpłaty środków pieniężnych.

Każdy z biegnących w piątek zapewne będzie miał jakieś założenia co do tego biegu. Nie wątpimy, że wspólnymi siłami, damy radę. Zespół Kancelarii Pietrusiński też ma swoje założenia co do tego biegu. Udowadniamy sobie, że nadal mamy kondycję na to, by podźwignąć permanentne zmiany w prawie podatkowym, stale zmieniające się stanowiska organów do przepisów prawa podatkowego i że nadal mamy siłę na to, by skutecznie reprezentować naszych Klientów.

Jak to mówią, w zdrowym ciele, zdrowy duch (umysł?)

Pozostając przy tematyce sportowej, warto wspomnieć, że sport w zasadzie nie istnieje bez sponsorów (zwłaszcza ten profesjonalny).  Weźmy Panią Igę Świątek za przykład. Główny sponsor Igi Świątek  – PZU rozpoczęło współpracę z tenisistką w 2021 roku i w tym momencie mówi się o ok. 100 mln złotych ekwiwalentu reklamowego. Nie ma wątpliwości, że marketingowo sponsor zyskał na tej umowie. Natomiast czy też pod względem podatków?

Z pewnością, sponsor ma możliwość zaliczenia wydatków zgodnie z umową sponsorską w koszty uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2022 r. ustawodawca wprowadził także tzw. ulgę sponsoringową, dająca dodatkowo możliwość odliczenia 50% od dochodu w ramach ulgi.

Dla kogo jest ulga sponsoringowa?

Sponsoring może być dokonany wyłącznie na finansowanie:

1) klubu sportowego,

działającego na obszarze określonej jednostki samorządu terytorialnego niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Ulga ma zastosowanie jeśli będzie wydatkowana w szczególności na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

2)  stypendium sportowego,

stypendium sportowe to finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową,

o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych; masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:

  1. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300;
  2. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000

i nie więcej niż wysokość osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej w ciągu roku (dla podatnika PIT) albo przychodów innych niż z zysków kapitałowych (dla podatnika CIT).

Sponsorzy zatem mają pewne możliwości podatkowe. Czasami nieco ograniczone, bo, aby skorzystać z ulgi sponsoringowej wymagany jest konkretny cel bądź podmiot, ale mimo wszystko jakieś możliwości się pojawiają. Może czasami lepsze coś niż nic….

Masz wątpliwości co do swoich rozliczeń podatkowych? Warto nawiązać kontakt z doradcą podatkowym.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.