Spłata kredytu na nabywaną nieruchomość nawet przed 2022 r. to też wydatek na cele mieszkaniowe – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Spłata kredytu na nabywaną nieruchomość nawet przed 2022 r. to też wydatek na cele mieszkaniowe

NSA – wartość goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC
17 marca, 2022
Teraz jeszcze lepsza komunikacja z e-Urzędem Skarbowym
6 maja, 2022
Show all

Spłata kredytu na nabywaną nieruchomość nawet przed 2022 r. to też wydatek na cele mieszkaniowe

W dniu 8 kwietnia 2022 r. została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2022 r. nr DD2.8202.5.2020 sprawie wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe jako wydatku stanowiącego realizację własnego celu mieszkaniowego, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.

Minister Finansów uznał, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., należy uznać, że wydatek na spłatę kredytu (pożyczki), w tym kredytu konsolidacyjnego i refinansowego, oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością będącą przedmiotem odpłatnego zbycia, mieści się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

Zdaniem Ministra w ustawie PIT zawarto katalog wydatków spełniających przesłanki zwolnienia podatkowego, w którym znalazły się m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki), w tym kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego np. na nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego, przy czym jedynym warunkiem wskazanym w ustawie PIT, jest zaciągnięcie kredytu (pożyczki) przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. W ustawie PIT nie zastrzeżono natomiast warunku, zgodnie z którym, żeby wydatek na spłatę kredytu (pożyczki) stanowił realizację własnego celu mieszkaniowego, kredyt (pożyczka) ten musi być zaciągnięty na inną (nową) nieruchomość.

Jest to zwrot stanowiska fiskusa o 180 stopni. Stanowisko to pozwala on zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe spłatę kredytu zaciągniętego na zbywane mieszkanie nawet w sytuacji gdy do zbycia doszło przed 2022 r.

Jeśli zapłaciłeś podatek od zbycia mieszkania bo wydatkowałeś środki na spłatę kredytu na zbywaną nieruchomość to możesz go odzyskać. Zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym Kancelarii Pietrusiński bądź skorzystania z zapytania online.

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.