Biała lista, a płatność na rzecz podmiotu trzeciego. – Kancelaria Pietrusiński – doradztwo podatkowe z pasją

Biała lista, a płatność na rzecz podmiotu trzeciego.

Jak skorygować fakturę wystawioną 6 lat temu?
16 czerwca, 2019
Czy wydatki na własne cele mieszkaniowe można sfinansować z otrzymanego zadatku?
17 września, 2020
Show all

Biała lista, a płatność na rzecz podmiotu trzeciego.

Przepisy o białej liście funkcjonują już od pewnego czasu, jednak w dalszym ciągu ich stosowanie może nastręczać wielu problemów.

Wiele firm, i to nie tylko budowlanych, spotyka się z instytucją przekazu. Dochodzi do tego przykładowo w przypadku cesji przez dany podmiot przysługującej mu od swojego odbiorcy płatności  na rzecz  swojego podwykonawcy lub dostawcy. Nietrudno sobie wyobrazić np. sytuację, że firma X podpisała z firmą Y umowę w ramach której zobowiązała się zakupić i zainstalować skomplikowane urządzenie. Aby zrealizować umowę firma Y musi nabyć to urządzenie od firmy Z, która nie zna sytuacji finansowej firmy Y. Dlatego też firma X zawiera z firmą Y umowę, w ramach której wskazuje, że określona kwota z jej wynagrodzenia należna z tej umowy ma zostać przekazana do firmy Z, jako zapłata jej zobowiązania. Innymi słowy, część wynagrodzenie należnego wykonawcy zostaje przelane na jego konto, a pozostała część na konto jego kontrahenta celem uregulowania jego zobowiązań.

Pojawić może pytanie od firmy X, czy w takim przypadku będzie mogła rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów wydatek, skoro płatności nie dokonała na konto swojego kontrahenta, tylko na koto bankowe podmiotu trzeciego z którym nie miała zawartej umowy.

Przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT w tym zakresie są tożsame dlatego dla dalszej analizy posłużymy się przepisami właściwymi dla osób prawnych.

Otóż jak wynika z art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Wniosek jaki można wyciągnąć z analizy tego przepisu jest taki, że przepis że przepis ten odnosi się płatności między przedsiębiorcami za konkretną transakcję, za którą płatność została dokonana z pominięciem rachunku bankowego wskazanego na białej liście przez tego podatnika.

Po dłuższej analizie tego przepisu dochodzimy jednak do wniosku, że ustawodawca nie wskazał, że ma to być rachunek dostawcy lub usługodawcy. Transakcja ma być udokumentowana fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego, a sama płatność ma zostać dokonana na rachunek wykazany w białej liście podmiotu na którego rzecz dokonywana jest płatność.

Możliwe jest zatem dokonanie płatności na rachunek podmiotu trzeciego niebędącego dostawcą ani usługodawcą, o ile rachunek ten został wykazany na białej liście przez ten podmiot.

Potwierdza to m.in. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 stycznia 2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.459.2019.1.BM. Wskazał on „Tym samym, podatnik – zobowiązany do zapłaty należności wynikającej z wystawionej na jego rzecz faktury za dostawę towarów lub świadczenie usług – nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (lub zwiększenia przychodów), jeśli płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, została dokonana przez podatnika na rzecz podmiotu trzeciego przelewem na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym naszej Kancelarii – www.kdppietrusinski.pl

Powyższy wpis nie jest poradą ani opinią podatkową i jego autor oraz Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki w przypadku zastosowania się do wniosków płynących z tego wpisu.