Rezydencja podatkowa - ustalenie - konsultacje - Kancelaria podatkowa Pietrusiński Toruń

Jak określić rezydencję podatkową?

Jeśli wykonujesz swoją działalność poza granicami Polski to istnieje ryzyko, że może zostać uznane że posiadasz za granicą stałą placówkę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Kwestie te rodzą określone obowiązki podatkowe, zarówno w Polsce jak i w innym kraju.

A może myślisz o przeprowadzce do innego kraju lub kupiłeś tam nieruchomość i chciałbyś zweryfikować w którym kraju posiadasz rezydencję podatkową lub jakie obowiązki podatkowe na Tobie ciążą?

Jako Kancelaria podatkowa zajmujemy się weryfikacją międzynarodowego opodatkowania.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi w wielu krajach i jesteśmy w stanie zidentyfikować obowiązki podatkowe oraz wspomóc Cię w zorganizowaniu biznesu w innych krajach, tak by zapewnić Ci bezpieczeństwo podatkowe na wielu płaszczyznach.

Podstawy Rezydencji Podatkowej

Od momentu kiedy zmieniasz siedzibę swojej działalności bądź spółki, przenosisz się do innego państwa powinnaś/powinieneś zastanowić się, czy nie doszło do zmiany Twojej rezydencji podatkowej. Zmiana rezydencji podatkowej wpływa na obowiązki związane z płaceniem podatków w jednym z krajów. Zrozumienie tej kwestii może znacząco wpływać na obowiązki podatkowe i możliwości planowania podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym oraz umowy międzynarodowe podpisane przez Polskę z licznymi państwami pozwolą określić rezydencję podatkową.

Co to oznacza dla Ciebie, poczytaj dalej...

Definicja Rezydencji Podatkowej

Definicja rezydencji podatkowej odnosi się do miejsca, w którym osoba fizyczna lub prawna jest uznana za podatnika na podstawie swojego miejsca zamieszkania, pobytu na terytorium, centrów życiowych i ekonomicznych interesów. To, czy ktoś staje się rezydentem podatkowym w danym kraju, zależy od różnych kryteriów, takich jak długość pobytu, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsce zamieszkania. . Ustalenie rezydencji podatkowej ma wpływ na opodatkowanie rezydenta podatkowego a konkretnie na osiągane przez niego dochody i to niezależnie od tego w którym kraju je osiąga. Jeśli jesteś polskim rezydentem a dochody osiągasz również we Włoszech to polski urząd skarbowy w niektórych sytuacjach będzie od Ciebie wymagał płacenia podatków również od tych dochodów osiągniętych we Włoszech a może te dochody z Włoch będą miały tylko wpływ na Twoją stawkę opodatkowania w Polsce. Dlatego tak ważne jest, by ustalić rezydencję podatkową, bo ona ma wpływ na Twoje rozliczenia podatkowe. Pomocne w tym temacie mogą być objaśnienia podatkowe MF i wiedza doświadczonego doradcy podatkowego.

Rezydencja Podatkowa Osoby Fizycznej

Osoba fizyczna może zostać rezydentem podatkowym danego kraju, jeśli spędza na jego terytorium określoną liczbę dni w roku podatkowym (zazwyczaj powyżej 183 dni) bądź przeniosła tam centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Oznacza to wówczas, że posiada tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy danego państwa, zatem zobowiązana jest do płacenia podatku dochodowego od osiągniętych przez siebie dochodów właśnie te terytorium tego kraju. Rezydencja podatkowa osoby fizycznej nie zawsze jest prosta do ustalenia. Może się bowiem zdarzyć, że dana osoba w trakcie roku podatkowego przebywa w obu krajach po kilka miesięcy, często się przemieszcza, nie posiada rodziny. Wówczas trudno jest ustalić w którym z państw posiada nieograniczony obowiązek podatkowy a w którym ograniczony obowiązek podatkowy. Z pomocą przychodzą tzw. reguły kolizyjne, które co do zasady pozwalają rozstrzygnąć czy dana osoba fizyczna, to rezydent podatkowy jednego czy drugiego kraju. Dość często pomocnym może okazać się certyfikat rezydencji podatkowej tj. dokument wydawany przez organy skarbowe danego państwa.

Rezydencja Podatkowa Osoby Prawnej

Dla osób prawnych, takich jak spółki, rezydencja podatkowa jest zazwyczaj ustalana na podstawie miejsca, gdzie znajduje się siedziba zarządu lub miejsce faktycznego zarządu. Przy czym ważne jest, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje biznesowe i prowadzona jest bieżąca działalność. Rezydencja podatkowa osoby prawnej zasadniczo wiąże się albo z formalną rejestracją w odpowiednich rejestrach bądź utworzeniem stałej struktury tj. placówki, warsztatu, prowadzenia prac budowlanych, instalacyjnych (zwykle powyżej 12 miesięcy). Mówimy wówczas o tzw. zakładzie podatkowym osoby prawnej. Dochody osiągnięte za pośrednictwem tego zakładu, będą opodatkowane w miejscu, gdzie zakład jest położony. O ile kryteria ustalania rezydencji podatkowej wynikające z umów międzynarodowych wydają się być jasne, to w praktyce często budzą wiele wątpliwości. Rezydencja spółki czy poprzez utworzenie siedziby w danym kraju czy zakładu podatkowego za pomocą którego prowadzona jest działalność spółki bądź jej część, bywa przedmiotem zagwozdki nie tylko dla doświadczonych doradców podatkowych ale także służb skarbowych poszczególnych państw. Ustalenie rezydencji podatkowej osoby prawnej związane jest z obowiązkiem podatkowym w danym kraju, dlatego warto mieć świadomość co do kryterium ustalania rezydencji podatkowej.

Zmiana Rezydencji Podatkowej

Zmiana rezydencji podatkowej może być wynikiem zmiany miejsca zamieszkania, pracy lub działalności gospodarczej bądź prowadzenia całości czy części biznesu w innym kraju. Proces ten wymaga dopełnienia określonych formalności, takich jak złożenie odpowiednich dokumentów i oświadczeń w odpowiednich urzędach skarbowych, a także uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej. O tym, gdzie dana osoba czy spółka opodatkuje dochody zagraniczne, uzależnione jest od rezydencji podatkowej. Co istotne, do zmiany rezydencji podatkowej może dojść także w trakcie roku podatkowego. Jeśli dana osoba stanie się rezydentem podatkowym danego państwa, zobowiązana będzie do opodatkowania dochodów na jego terytorium.

Korzyści z Rezydencji Podatkowej i Wady

Decyzja o zmianie rezydencji podatkowej może być motywowana różnymi czynnikami, w tym korzyściami podatkowymi takimi jak niższe stawki podatkowe, unikanie podwójnego opodatkowania, czy korzystniejsze przepisy dotyczące rozliczeń dochodów zagranicznych. Jednakże wiąże się to również z pewnymi zobowiązaniami, jak konieczność pełnego rozliczania się w nowym miejscu rezydencji oraz potencjalne trudności związane z fikcyjną rezydencją, gdzie podatnicy próbują wykorzystać luki w prawie. Nie zawsze korzyści z rezydencji przewyższają ryzyko.

Ustalanie i Ustalanie Rezydencji Podatkowej

Ustalanie rezydencji podatkowej zaczyna się od dokładnej analizy własnej sytuacji według kryteriów ustanowionych przez prawo danego kraju. Niezbędne jest zrozumienie lokalnych przepisów i skorzystanie z doradztwa podatkowego, aby uniknąć problemów z prawem oraz wykorzystać dostępne możliwości optymalizacji podatkowej.

Podsumowując, rezydencja podatkowa jest kluczowym elementem dla osób fizycznych i prawnych w kontekście międzynarodowych zobowiązań podatkowych. Przemyślane podejście do sprawy rezydencji może przynieść znaczące korzyści finansowe i prawne, ale wymaga również świadomości potencjalnych wyzwań i pułapek. Trzeba mieć świadomość, że zmiana rezydencji podatkowej to jednocześnie nieograniczony obowiązek podatkowy danego państwa, a co za tym idzie płacenie podatków dochodowych niezależnie od miejsca ich osiągnięcia. Organy skarbowe każdego państwa będą dążyły do opodatkowania swojego rezydenta podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu

  1. telefonicznie pod numerem +48509515800
  2. mailowo pod adresem: sekretariat@kdppietrusinski.pl