Spory podatkowe

Reprezentacja podatników w sporach z organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi stanowi podstawowy zakres naszej działalności. Pomagamy w trakcie kontroli podatkowych, postępowań podatkowych czy też czynnościach sprawdzających. Reprezentujemy podatników również w postępowaniach przed WSA i NSA.

Wiedzę zdobyta w pracy jako urzędnik Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy i poznanie warsztatu pracy urzędu ułatwia nam merytorycznie podejść do sporu.

W każdej kontroli ustalamy z podatnikiem strategie na tą kontrolę oraz konsekwentnie ją realizujemy. Pomogliśmy już dziesiątkom firm.

Pomagamy wygrywać spory.


Biura Kancelarii Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Toruń, ul. K.I. Gałczyńskiego 42 lok. nr 1, tel. +48 509 515 800
Warszawa, ul. Rozbrat 6 lok. nr 18, tel. +48 509 515 800
  • Biuro w Toruniu
 
  • Biuro w Warszawie
 
Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Klauzuli RODO