Pozostałe usługi

Starając się wspomóc państwa w zakresie wszelkich spraw związanych z prowadzoną działalnością oferujemy:

  • zwrot podatku z zagranicy i świadczenia rodzinne
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • pomoc w przygotowaniu wszelkich druków związanych z prowadzoną działalnością
  • doradztwo prawne i gospodarcze,
  • opracowanie biznes planów,
  • opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki unijne