Uczestniczyliśmy w wielu postępowaniach i kontrolach. Część z nich jest jeszcze w toku. Z uwagi na obowiązującą nas tajemnicę zawodową przedstwić możemy jedynie te sprawy, które są opublikowane w internecie. NIe jesteśmy w stanie pokazać spraw prowadzonych przed Naczelnikami US, Dyrektorami Izb Skarbowych czy Dyrektorami UKS. Poniżęj kilka ostatnich naszych interwencji:

  1. VAT od usług menadżera - sygn. akt I SA/Bd 49/16, WSA w Bydgoszczy umorzył postępowanie po tym jak Minister Finansów po otrzymaniu skargi, w ostatnim dniu uznał skargę za zasadną i zmienił wcześniej wydaną interpretację (nr ITPP1/4512-3-111/15/IK) uznając tym razem stanowisko za prawidłowe, tzn. uznał, że menadżer nie jest podatnikiem VAT.
  2. Wartość początkowa nieruchomości wynajmowanych w ramach DG, które wcześniej stanowiły przedmiot najmu prywatnego - intepretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/4511-1150/15-2/DK.
  3. Możliwość uwzględnienia różnic wynikających z kredytu denominowanego w CHF w wartości początkowej nieruchomości - intepretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/4511-1149/15-2/DK.
  4. Wartość początkowa nieruchomości wynajmowanych w ramach DG, które wcześniej stanowiły przedmiot najmu prywatnego - intepretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/4511-1151/15-2/DK.
  5. Możliwość określenia wartości początkowej nieruchomości przez biegłego - intepretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/4511-1205/15-2/KS1.
  6. Możliwość określenia wartości początkowej nieruchomości przez biegłego gdy przy budowie nieruchomości skorzystano z dużej ulgi budowlanej - intepretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/4511-1174/15-2/MM.
  7. Brak przychodu z tytułu podnoszenia kwalifikacji menadżera - intepretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr 1061-IPTPB1.4511.91.2016.1.SK.
  8. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych ze skierowaniem prezesa zarządu na studia - intepretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPB-1-2/4510-659/15/MM.
  9. Brak kasy fiskalnej w lodziarni - intepretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-1495/14/AJ.